• Χωματουργικές Εργασίες
 • Εκσκαφές
 • Κατεδαφίσεις
 • Εκβραχισμοί
 • Διάνοιξης Δρόμων

 

 • Διαμόρφωσης Περιβαλλόντων Χώρων
 • Μπαζώματα-Επιχωματώσεις
 • Αποκομιδή Μπαζών
 • Έργα Οδοποιίας
 • Ασφαλτόστρωσης Δρόμων

 

 • Τοποθετήσεις Στηθαίων
 • Έργα Αποχετεύσεων και Αφαλατώσεων
 • Γενικές και Ειδικές Μεταφορές
 • Εργασίες Γερανών

 

Επικοινωνηστε μαζι μας

Καρτεράδος Θήρας, 84700
Τηλέφωνα
22860 24983, Fax: 22860 24250
6937 362117, 6937 364806
e-mail: info@lignou.gr